Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie

 • Adres

  ul. Zamojska 16A 22-500 Hrubieszów

  Gmina Hrubieszów

  Powiat hrubieszowski

  Województwo lubelskie

 • Godziny pracy

  Poniedziałek - piątek
  Sekretariat 8-16 ;
  specjaliści 7.45 - 16.15 
  (przerwa na dezynfekcję 11.45 - 12.15)
  
 • Kontakty do specjalistów

  Kontakty e-mail do poszczególnych pracowników:
  
  Psycholodzy:
  Barańska Iga - ppphrubibaranska@gmail.com
  Dyl-Tarnawska Aneta - ppphrubtarnawska@gmail.com
  Francuz Anna - ppphrubfrancuz@gmail.com
  Popko Natalia - ppphrubpopko@gmail.com
  Szeląg Justyna - ppphrubszelag@gmail.com
  
  Pedagodzy:
  Barańska Małgorzata - ppphrubmbaranska@gmail.com
  Gronkiewicz Elżbieta - ppphrubgronkiewicz@gmail.com
  Puszek Ilona - ilonapuszekppp@gmail.com
  
  Logopedzi:
  Malicka Maria - ppphrubmalicka@gmail.com
  Wasiak Ewa - ppphrubwasiak@gmail.com
 • Poradnia

  Świadczona pomoc jest bezpłatna i dobrowolna. 
  Poradnia udziela dzieciom (od urodzenia)
   i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
  w tym pomocy logopedycznej,
  pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 
  a także udziela rodzicom i nauczycielom 
  pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
  związanej z wychowaniem i kształceniem 
  dzieci i młodzieży. 
 • KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem jest Poradnia 
  Psychologiczno-Pedagogiczna 
  w Hrubieszowie (adres: ul. Zamojska 16A 
  22-500 Hrubieszów; numer telefonu: 84 696 29 07;
   e-mail: ppphrub@wp.pl). 
  Dane kontaktowe inspektora 
  ochrony danych: 
  adres e-mail – inspektor@cbi24.pl. 
  Dane będą przetwarzane wyłącznie 
  w celu udzielenia odpowiedzi 
  na pytanie zawarte w formularzu 
  kontaktowym. 
  Podstawą przetwarzania danych 
  jest zgoda osoby, 
  której dane dotyczą, udzielona 
  poprzez wyraźne 
  działanie potwierdzające 
  (tj. przesłanie wiadomości). 
  Pani/Pana dane będą 
  przetwarzane nie dłużej, 
  niż jest to konieczne 
  do udzielenia odpowiedzi, 
  a po tym czasie mogą być
  przetwarzane do czasu 
  przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
  Dane są ujawniane
   wyłącznie osobom upoważnionym 
  przez administratora.
  Podanie danych jest dobrowolne, 
  niemniej konieczne do tego, 
  żeby odpowiedzieć na pytanie. 
  Przysługuje Pani/Panu prawo 
  do żądania dostępu 
  do swoich danych osobowych, 
  ich sprostowania, 
  usunięcia lub ograniczenia 
  przetwarzania, prawo 
  do cofnięcia zgody, 
  przenoszenia danych oraz 
  wniesienia skargi do Prezesa 
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Inspektor Ochrony Danych 
  Ewa Palus (Górna)
  ewa.palus@cbi24.pl
  kom: + 48 575-007-332
  
 • Kontakt

  tel.: 84 696 29 07

  tel.: 695 407 361

  e-mail: ppphrub@wp.pl

  tel.: Skype 782264251

  skype: https://join.skype.com/invite/sgZpo5Hgo3Dg

  tel.: WhatsApp 782264251

Wiadomości