Dane teleadresowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie

lubelskie

hrubieszowski

Hrubieszów

ul. Zamojska 16A

Hrubieszów

22-500

84 696 29 07
ppphrub@wp.pl

W związku z prowadzoną przez pracowników pracą zdalną, udostępniamy kontakty e-mail do poszczególnych pracowników, aby ułatwić Państwu kontakt z nimi:

Psycholodzy:
Barańska Iga - ppphrubibaranska@gmail.com
Dyl-Tarnawska Aneta - ppphrubtarnawska@gmail.com
Francuz Anna - ppphrubfrancuz@gmail.com
Szeląg Justyna - ppphrubszelag@gmail.com

Pedagodzy:
Barańska Małgorzata - ppphrubmbaranska@gmail.com
Gronkiewicz Elżbieta - ppphrubgronkiewicz@gmail.com
Kulik Katarzyna - ppphrubkulik@gmail.com
Puszek Ilona - ilonapuszekppp@gmail.com

Logopedzi:
Malicka Maria - ppphrubmalicka@gmail.com
Wasiak Ewa - ppphrubwasiak@gmail.com

Czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00

Świadczona pomoc jest bezpłatna i dobrowolna. Poradnia udziela dzieciom (od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.