Dane teleadresowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie

lubelskie

hrubieszowski

Hrubieszów

ul. Zamojska 16A

Hrubieszów

22-500

84 696 29 07
695 407 361
ppphrub@wp.pl
Skype 782264251
https://join.skype.com/invite/sgZpo5Hgo3Dg
WhatsApp 782264251

25.05.2020 r. godz. 7.45 – 11.45
p. Anna Francuz – psycholog
p. Katarzyna Kulik – pedagog
p. Elżbieta Gronkiewicz – pedagog
7.45. – 10.45 p. Ewa Wasiak – logopeda, wicedyrektor
12.15-16.15
p. Iga Barańska – psycholog
p. Małgorzata Barańska – pedagog
p. Aneta Dyl - Tarnawska - psycholog
p. Maria Malicka - logopeda, psycholog
p. Justyna Szeląg - psycholog
...
26.05.2020 r. godz. 7.45 - 11.45
p. Małgorzata Barańska - pedagog
p. Aneta Dyl - Tarnawska - psycholog
p. Justyna Szeląg – psycholog
p. Ewa Wasiak – logopeda, wicedyrektor
godz. 12.15 - 16.15
p. Anna Francuz - psycholog
p. Iga Barańska – psycholog
p. Katarzyna Kulik – pedagog
p. Maria Malicka - logopeda, psycholog
p. Elżbieta Gronkiewicz - pedagog
p. Ilona Puszek - pedagog, dyrektor
...
27.05.2020 r. godz.7.45 -11.45
p. Iga Barańska – psycholog
p. Katarzyna Kulik – pedagog
p. Justyna Szeląg – psycholog
p. Ewa Wasiak - logopeda, wicedyrektor
godz. 12.15-16.15
p. Ilona Puszek - pedagog, dyrektor
p. Anna Francuz - psycholog
p. Małgorzata Barańska - pedagog
p. Maria Malicka - logopeda, psycholog
p. Aneta Dyl - Tarnawska - psycholog
p. Elżbieta Gronkiewicz - pedagog
...
28.05.2020 r. godz.7.45-11.45
p. Małgorzata Barańska - pedagog
p. Iga Barańska - psycholog
p. Maria Malicka - logopeda, psycholog
p. Aneta Dyl - Tarnawska – psycholog
p. Justyna Szeląg – psycholog
godz.12.15-16.15
p. Anna Francuz - psycholog
p. Elżbieta Gronkiewicz – pedagog
p. Katarzyna Kulik – pedagog
p. Ewa Wasiak – logopeda, wicedyrektor
godz. 11.00 - 15.00 p. Ilona Puszek - pedagog, dyrektor
...
29.05.2020 r. godz. 7.45 - 11.45
p. Anna Francuz - psycholog
p. Maria Malicka - logopeda, psycholog
p. Aneta Dyl - Tarnawska – psycholog
p. Elżbieta Gronkiewicz – pedagog
12.15-16.15
p. Małgorzata Barańska - pedagog
p. Iga Barańska – psycholog
p. Katarzyna Kulik – pedagog
p. Justyna Szeląg – psycholog
11.15-16.15 p. Ewa Wasiak – logopeda

Ponadto udostępniamy kontakty e-mail do poszczególnych pracowników, aby ułatwić Państwu kontakt z nimi:

Psycholodzy:
Barańska Iga - ppphrubibaranska@gmail.com
Dyl-Tarnawska Aneta - ppphrubtarnawska@gmail.com
Francuz Anna - ppphrubfrancuz@gmail.com
Szeląg Justyna - ppphrubszelag@gmail.com

Pedagodzy:
Barańska Małgorzata - ppphrubmbaranska@gmail.com
Gronkiewicz Elżbieta - ppphrubgronkiewicz@gmail.com
Kulik Katarzyna - ppphrubkulik@gmail.com
Puszek Ilona - ilonapuszekppp@gmail.com

Logopedzi:
Malicka Maria - ppphrubmalicka@gmail.com
Wasiak Ewa - ppphrubwasiak@gmail.com

Czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.45 do 16.15

Świadczona pomoc jest bezpłatna i dobrowolna. Poradnia udziela dzieciom (od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.