Dane teleadresowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie

lubelskie

hrubieszowski

Hrubieszów

ul. Zamojska 16A

Hrubieszów

22-500

84 696 29 07
ppphrub@wp.pl

Czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00

Świadczona pomoc jest bezpłatna i dobrowolna. Poradnia udziela dzieciom (od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.